If yu nu check di watah, nu tek off yu shoe

Belize
Look before you leap
arrow_drop_down
0
arrow_drop_down
comments